Sanda Smoljo-Dobrovoljski

Sanda Smoljo

Rođena je 1982. godine u Sarajevu. U Sarajevu je završila srednju medicinsku školu 2001. godine. Diplomirala je teologiju 2007. godine, a doktorirala dubinsku psihologiju 2015. godine u na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu. Od veljače 2016. godine sudjeluje u edukaciji za grupnog analitičara na Institutu za grupnu analizu u Zagrebu. Područja osnovnog znanstvenog interesa: razvojna psihologija, psihologija i duhovnost, psihologija i formacija, duhovnost i terapijski proces – individualna i grupna psihoterapija.

Košarica

Počela je Salesianina velika ljetna akcija!