Ivica Šola

ivica šola

Ivica Šola je hrvatski teolog, komunikolog i novinar, kolumnist Glasa Slavonije i profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Godine 1994. diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Četiri godine kasnije, 1998., magistrirao je na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu na temu Značenja pojma odluke u filozofiji Martina Bubera. Doktorsku disertaciju “Etički aspekti filozofije Luigia Pareysona. Istina, bitak, sloboda” obranio je 2012. godine na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Košarica

Počela je Salesianina velika ljetna akcija!