Ljuba Duvnjak

ljuba duvnjak

Ljuba Duvnjak diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija počela je sudjelovati u pripremama odraslih za sakramente kršćanske inicijacije u samostanu sv. Franje na Kaptolu. Nakon završetka studija vodila je župnu katehezu u Župi Bezgrešnog Srca Marijina na Jordanovcu, gdje je i radila u osnovnoj školi. Trenutno radi kao ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu te je sveučilišni mentor studentima Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofsko-teološkog fakulteta Družbe Isusove. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća srednjih strukovnih škola i mentorica pripravnicima za polaganje stručnog ispita.

Košarica

NOVO: Molitvenik „Gore srca”