Škola pod opsadom

Dvorana pored crkve na Jarunu,
don Petra Šimića 1 Zagreb
17. listopada 2022.
20:00

Nastavljamo sa Salesianinim odgojnim večerima, na redu je šesti susret.

Ovoga puta tema će biti: Škola pod opsadom – Promišljanja o suvremenoj školi.

Kakva je današnja škola? Koji je status učitelja? Kakav je odnos roditelja i učitelja? Koje vrijednosti današnja škola prenosi djeci? Ima li današnja škola krizu odgoja?

O ovim zanimljivim i korisnim temama, govorit će don Mihovil Kurkut, ravnateljica NKG Zagreb Ljuba Duvnjak te učitelj Dejan Nemčić.

Vidimo se na Jarunu! 🙂

PREDAVAČI

don Mihovil Kurkut
svećenik
Mihovil Kurkut, rodom s otoka Murtera, svećenik je salezijanac koji ima iskustva rada s mladima više od 25 godina u Hrvatskoj i Italiji. Srednju školu završio je u Zagrebu i nakon toga odlazi u Italiju gdje ulazi u salezijansku družbu. Studira teologiju u Torinu i Veneciji, diplomira filozofiju na sveučilištu u Trstu. Zanimljivo je da je zaređen za svećenika na dan smrti svetoga Ivana Pavla II. 2005. godine. Danas radi kao direktor izdavačke kuće Salesiana i voditelj oratorija u Rijeci.
Dejan Nemčić
Najbolji učitelj na svijetu
Dejan Nemčić rođen je 3. travnja 1986. u Bjelovaru. Osnovnu i srednju školu završio je u Garešnici i nakon opće gimnazije upisao je preddiplomski istraživački studij geografije na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Potom je upisao nastavnički studij geografije na istome fakultetu i u srpnju 2012. obranio diplomski rad. Kao nastavnik geografije radi u OŠ Ive Andrića u Zagrebu. Idejni je začetnik i predsjednik udruge „Možemo zajedno“. Dobitnik je i nekoliko nagrada među kojima se najviše ističe Global teacher award prema kojoj je proglašen Najboljim učiteljom na svijetu.
Ljuba Duvnjak
Ravnateljica
Ljuba Duvnjak diplomirala je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija počela je sudjelovati u pripremama odraslih za sakramente kršćanske inicijacije u samostanu sv. Franje na Kaptolu. Nakon završetka studija vodila je župnu katehezu u Župi Bezgrešnog Srca Marijina na Jordanovcu, gdje je i radila u osnovnoj školi. Trenutno radi kao ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu te je sveučilišni mentor studentima Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofsko-teološkog fakulteta Družbe Isusove. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća srednjih strukovnih škola i mentorica pripravnicima za polaganje stručnog ispita.