Mihovil Kurkut

mihovil_kurkut

Mihovil Kurkut, rodom s otoka Murtera, svećenik je salezijanac koji ima iskustva rada s mladima više od 25 godina u Hrvatskoj i Italiji. Srednju školu završio je u Zagrebu i nakon toga odlazi u Italiju gdje ulazi u salezijansku družbu. Studira teologiju u Torinu i Veneciji, diplomira filozofiju na sveučilištu u Trstu. 2005. godine zaređen je za svećenika na dan smrti svetoga Ivana Pavla II. Danas radi kao direktor izdavačke kuće Salesiana i voditelj oratorija u Rijeci.

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

NOVA KNJIGA: don Bosco – Snovi