don Hrvoje Katušić

hrvoje_katusic

Rođen je godine 1985. u Dubrovniku, a dolazi iz župe Mandaljena. Nakon drugog razreda srednje matematičke gimnazije u Dubrovniku upisuje klasičnu gimnaziju u Splitu i ulazi u sjemenište. Filozofsko-teološki studij završio je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Bio je generalni vikar dubrovačke biskupije, a trenutno je rektor crkve sv. Vlaha u Dubrovniku.

Košarica

NOVO: „Mladić i njegov Bog”