Mario Bobić

don Mario Bobic

Mario Bobić svećenik je salezijanac, rodom iz Splita. Studij i salezijansku formaciju proveo je u Italiji, gdje je 2018. godine i diplomirao na Papinskom salezijanskom sveučilištu. Kao voditelj oratorija župe Marije Pomoćnice na zagrebačkoj Knežiji svakodnevno je u službi mladih – kada im treba pomoći u teškim životnim situacijama, ali i kada treba zaigrati nogomet. Kako i ne bi kada dan njegove Mlade mise pamti cijela Hrvatska – don Mario Bobić slavio ju je u nedjelju, 15. srpnja 2018. godine, istoga dana kada je i hrvatska nogometna reprezentacija igrala u finalu Svjetskog prvenstva!

Košarica

NOVO: „Muško kako Bog zapovijeda”