Mario Milovac

Mario Milovac je teolog, vjeroučitelj i otac četvero djece. Završio je katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, smjer filozofsko-teološki. Suautor je udžbenika Dođi i vidi 2. Posljednje se tri godine sustavno bavi proučavanjem teme rodne ideologije, njezine znanstvenosti i izazova koje stavlja pred roditelje i djelatnike u školstvu.

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

NOVA KNJIGA: don Bosco – Snovi