Zrinka Jelaska

zrinka jelaska

Zrinka Jelaska rođena je u Zagrebu, kao kći hrvatskog akademika i jezikoslovca Stjepana Babića. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost i fonetiku (1979.). Magistrirala je iz područja fonetike (1984.), a doktorirala iz područja filologije (1997.), polje jezikoslovlje. U Sjedinjenim Američkim Državama pohađala je jezikoslovna predavanja na četiri sveučilišta (Connecticut, MIT, Michigan i Stanford).

Košarica

NOVO: „Mladić i njegov Bog”