Daniel Patafta

fra-Daniel-Patafta

Doc. dr. Daniel Patafta je povjesničar uže specijaliziran za modernu i suvremenu hrvatsku povijest. Završio je Salezijansku klasičnu gimnaziju u Rijeci nakon čega je diplomirao i magistrirao povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2008. godine započeo je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje 2012. postaje asistent na Katedri crkvene povijesti. Postdiplomski iz Crkvene povijesti upisuje 2013. godine na istom fakultetu, a te je godine zaređen i za svećenika.

Košarica

Počela je Salesianina velika ljetna akcija!