Fra Ivica Janjić

ivica_janjic

Fra Ivica Janjić rođen je u Brčkom 1990. godine. Redovnički je put započeo 2012. godine postulaturom u Samoboru, a novicijat godinu dana kasnije oblačenjem redovničkoga habita na Trsatu. Godine 2014. dao je prve zavjete kada je započeo i sa studijom teologije. U Sigetu je 2018. godine položio doživotne zavjete, a 2019. godine zaređen je za đakona u zagrebačkoj katedrali.

Košarica

Počela je Salesianina velika ljetna akcija!