Daria Matijević

Rođena je u Zadru, u listopadu 1977., na blagdan Franje Asiškoga. Djetinjstvo je do ratne 1991. provela u Škabrnji. Ono što je kao osnovnoškolka doživjela u ratnoj Škabrnji, zabilježila je u svojemu ratnom dnevniku, još neobjavljenu. Nakon Opće gimnazije Franje Petrića u Zadru prve je dvije godine studirala povijest i hrvatsku književnost u Puli, a druge dvije u Zadru gdje je diplomirala kroatistiku. Jedno je vrijeme radila u knjižnicama osnovnih škola u Dalmatinskoj zagori. Sada je učiteljica hrvatskoga jezika u jednoj osnovnoj školi u Solinu, gradu u kojemu živi s mužem i petero živahne i ljupke djece.

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

NOVO: „Mladić i njegov Bog”