Robert Cheaib

Robert Cheaib (Šaib) oženjen je i otac četvero djece. Profesor je fundamentalne teologije na Teološkome fakultetu Katoličkoga sveučilišta u Lyonu. Autor je mnogih knjiga i članaka. Nazivaju ga i „putujućim katehetom“ jer često putuje u različite gradove da bi govorio o braku, odgoju, molitvi, vjeri mladih i izazovu ateizma. Aktivan je na Youtubeu i ima vlastitu mrežnu stranicu za promicanje teologije: www.theologhia.com

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

NOVO: „Muško kako Bog zapovijeda”