Gaetano Piccolo

Talijanski isusovac, profesor na Odsjeku za filozofiju na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Bavi se filozofijom jezika i metafizikom. Autor je mnogih duhovnih i stručnih knjiga. Za sebe kaže da voli postavljati pitanja, ali da ne očekuje dobiti odgovore.

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

NOVA KNJIGA: don Bosco – Snovi