Franjo Emanuel Hoško

Franjo Emanuel Hoško (Pakrački Antunovac, 25. ožujka 1940. − Rijeka, 1. siječnja 2019.), hrvatski je katolički svećenik iz reda franjevaca. Bio je docent pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se crkvenom poviješću, koju je predavao na područnom studiju KBF-a u Rijeci. Godine 2012. dodijeljena mu je nagrada za životno djelo Grada Rijeke. U obrazloženju je navedeno da mu se ona daje „za znanstveni rad, izniman doprinos promicanju trsatske sakralne baštine te osobno svjedočanstvo kulturi dijaloga“.

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

NOVA KNJIGA: don Bosco – Snovi