Franjo Emanuel Hoško

Franjo Emanuel Hoško (Pakrački Antunovac, 25. ožujka 1940. − Rijeka, 1. siječnja 2019.), hrvatski je katolički svećenik iz reda franjevaca. Bio je docent pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bavio se crkvenom poviješću, koju je predavao na područnom studiju KBF-a u Rijeci. Godine 2012. dodijeljena mu je nagrada za životno djelo Grada Rijeke. U obrazloženju je navedeno da mu se ona daje „za znanstveni rad, izniman doprinos promicanju trsatske sakralne baštine te osobno svjedočanstvo kulturi dijaloga“.

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

Počela je Salesianina velika ljetna akcija!