Darko Tomašević

Darko Tomašević je rođen 15. veljače 1972. godine u Brčkom. Studij teologije završio na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu te diplomirao 17. lipnja 1997. Za svećenika Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1997. Nakon što je jednu godinu pastoralno djelovao kao župni vikar u Novom Travniku, 1998. poslan je na postdiplomski studij u Rim na Papinski biblijski institut. Od 2015. godine obnaša dužnost dekana Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, a u zvanje redovitog profesora izabran 2020. godine.

Družimo se na društvenim mrežama!

Košarica

NOVO: „Mladić i njegov Bog”