Najbolji način da se dijete upropasti | SOV

Župa Pomoćnice kršćana (Kman),
Ulica Pomoćnice kršćana 3 Split
28. studenog 2022.
19:30

Naše Salesianine odgojne večeri (SOV) u novoj sezoni po prvi puta se organiziraju u Splitu. Tema je jako zanimljiva i ovoga puta pričamo o najčešćim grješkama u odgoju koje dovode do kasnijih problema u ponašanju. Dotaknut ćemo se i niže dječje dobi, ali i adolescentske dobi. Na susretu će o problemima na vrlo konkretan način govoriti vrhunski stručnjaci: Maja Jakšić, Toni Maglica i don Mihovil Kurkut.

Pozivamo sve odgojitelje koji rade s djecom i mladima, a posebno roditelje da dođu i saznaju odgovore na ova važna pitanja.

Vidimo se!

PREDAVAČI

Maja Jakšić
psihoterapeutkinja
Maja Jakšić iz Splita, specijalistica je za krizne situacije i realitetna psihoterapeutkinja. Diplomirala je na Teološko-katehetskom fakultetu i završila četverogodišnju specijalizaciju iz savjetovanja i psihoterapije. Voditeljica je centra za edukaciju i savjetovanje »Hippocampus«. Djeluje u području obrazovanja, zdravstva, sporta i poslovanja, kako na predavanjima tako i u individualnom i u grupnom radu. Udana je i majka četvero djece.
Toni Maglica
socijalni pedagog
Dr. sc. Toni Maglica je iz Splita, socijalni je pedagog i doktor znanosti. Završio je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. Doktorirao je na temu „Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece” i ima dugogodišnje iskustvo rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju i njihovim roditeljima. Iskustvo je stekao radom u Dječjem domu Maestral i udruzi Most, a kao vanjski suradnik djeluje u brojnim organizacijama i ustanovama.
don Mihovil Kurkut
svećenik
Mihovil Kurkut, rodom s otoka Murtera, svećenik je salezijanac koji ima iskustva rada s mladima više od 25 godina u Hrvatskoj i Italiji. Srednju školu završio je u Zagrebu i nakon toga odlazi u Italiju gdje ulazi u salezijansku družbu. Studira teologiju u Torinu i Veneciji, diplomira filozofiju na sveučilištu u Trstu. Zanimljivo je da je zaređen za svećenika na dan smrti svetoga Ivana Pavla II. 2005. godine. Danas radi kao direktor izdavačke kuće Salesiana i voditelj oratorija u Rijeci.