OPĆI UVJETI POSLOVANJA ON-LINE KNJIŽARE SALESIANA.HR

OPĆE ODREDBE

Informacije o trgovačkom društvu – Prodavatelju:

Salesiana d. o. o.
Omiška 8, 10 000 Zagreb
OIB 06217712974

Kontakt podaci:

 + 385 (01) 4814 661
[email protected]

Poduzeće je upisano u trgovački registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Račun u Zagrebačkoj banci IBAN: HR1123600001101351849.

Ovi Opći uvjeti definiraju Kupca kao fizičku ili pravnu osobu koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom on-line knjižare www.salesiana.hr (u daljnjem tekstu Salesiana) u vlasništvu tvrtke Salesiana d.o.o., Omiška 8, Zagreb (u daljnjem tekstu – Salesiana ili Prodavatelj)

Salesiana ovim Općim uvjetima utvrđuje odnose između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i postupak kupoprodaje odnosno naručivanja, plaćanja, isporuke, reklamacije, povrata i dostave Proizvoda kao i svih ostalih pitanja vezanih za on-line kupovinu.

Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, odnosno pravna osoba koja prihvaća ove opće uvjete poslovanja.

Prihvaćanjem Općih uvjeta Kupac izjavljuje da su svi podatci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je ovlašteni korisnik kreditne kartice, da je poslovno sposoban te da ne postoje nikakve poznate mu zaprjeke pri naručivanju i kupnji proizvoda putem on-line knjižare Salesiane.

Fotografije prikazane na Salesiana.hr samo su ilustrativne prirode. Cjelokupni sadržaj s web stranice Salesiana.hr ne smije se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Salesiane. Salesiana je nositelj autorskih prava na sadržaj i formate ove web stranice.

Cjelokupni sadržaj s web stranice Salesiana.hr ne smije se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način koristiti bez suglasnosti Salesiane. Salesiana je nositelj autorskih prava na sadržaj i formate ove web stranice.

PROIZVODI I CIJENE

Putem ove on-line knjižare moguće je, na jednostavan način, naručiti i kupiti sve proizvode u ponudi izdavačke kuće Salesiana d.o.o. Uz svaki proizvod, osim detaljnog opisa, istaknuta je i pripadajuća cijena. Istaknuta cijena odnosi se samo na kupnju putem interneta i vrijedi za sve oblike plaćanja.

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima i kunama te uključuju PDV.

Povremene akcije mogu umanjiti cijenu određenih proizvoda, a detaljne informacije o akcijskim cijenama kao i o trajanju pojedinih akcija bit će jasno naznačene na stranicama on-line knjižare. Pored umanjene on-line cijene nalazi se i puna cijena pojedinog proizvoda tako da u bilo kojem trenutku Kupac može vidjeti konkretnu razliku između pune i umanjene cijene.

NARUDŽBE I KUPNJA

Kupnja u on-line knjižari Salesiana.hr obavlja se stavljanjem željenih proizvoda u košaricu ili odabirom opcije kupi odmah te ispunjavanjem podataka nužnih za kreiranje narudžbe i realizaciju kupnje. Podatci koji se traže su adresa za naplatu te podatci vezani uz odabir načina plaćanja. Nudimo i mogućnost dostave na adresu različitu od adrese za naplatu. U tom slučaju će Kupac u dodatnom prozorčiću upisati adresu dostave kupljenih proizvoda. Kupac ne mora biti registrirani korisnik da bi obavio kupnju.

Nakon što Kupac naruči željeni proizvod, Salesiana.hr će ga elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti o tome da je narudžba zaprimljena. U slučaju da naručeni proizvod nije dostupan, Salesiana Kupcu vraća sav plaćeni iznos.

Ako je narudžbu moguće samo djelomično kompletirati, Salesiana će obavijestiti Kupca o proizvodima koji trenutačno nisu raspoloživi. Kupac može odlučiti hoće li odustati od kupnje u cijelosti, ili će kupiti samo trenutno raspoložive proizvode. Kupac, da bi uspješno dovršio kupnju, dužan je popuniti sve ponuđene obrasce u procesu kupovine. Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, Salesiana isporučuje u najkraćemu mogućem roku.

NAČINI PLAĆANJA

On-line knjižara Salesiana.hr nudi sljedeće mogućnosti plaćanja:

 1. Kreditnom karticom (Visa, Visa Electron, V pay, Master Card, Maestro, American Express…) Kod kartičnog plaćanja oslanjamo se na prodajnu platformu Corvus pay Hrvatska o kojoj možete više saznati na sljedećoj poveznici: https://www.corvuspay.com/. Corvus pay posjeduje PCI DSS certifikat u kontinuitetu od 2012. – kojim potvrđuje  usklađenost s najvišim međunarodnim i sigurnosnim standardima koje moraju zadovoljiti platni sustavi. Sve prikupljene informacije koriste se isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Prikupljaju se samo podatci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
 2. Uplatom na račun putem internet bankarstva, mobilnog bankarstva…
  Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju email adresu ćete dobiti ponudu sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu zatim možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte, Fine ili sl. Uplate zaprimamo na račun Zagrebačke banke:

  IBAN: HR1123600001101351849.
 3. Plaćanje pouzećem
  Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

DOSTAVA

Kupljeni proizvodi mogu se dostaviti na području Republike Hrvatske, kao i u inozemstvu, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. Na području Republike Hrvatske dostava se obavlja putem dostavne službe In time d.o.o. prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu, odnosno Primatelju vrati Salesiani jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom ili telefonom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti:

 •  da se naručeni proizvod na zahtjev Kupca ponovno dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja, uz dodatni trošak Kupca ako je bio obaviješten o dostavi.
 • da naručeni proizvod preuzme u sjedištu izdavačke kuće Salesiana d.o.o., Omiška 8, 10 000 Zagreb uz prethodnu telefonsku najavu

Ako Kupac u roku od 3 dana ne odgovori na pismo upućeno mu e-poštom i ne odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod bit će dostavnom službom upućen na adresu Kupca. Kada Salesiana putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu odnosno Primatelju, Kupac odnosno Primatelj dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

POŠTARINA

Cijena poštarine nije uključena u cijenu proizvoda, a na svakoj zaključenoj narudžbi naznačen je iznos poštarine. Za dostavu na području Republike Hrvatske cijena poštarine iznosi 4 eura. Ukoliko vrijednost narudžbe prelazi 40 eura, troškove poštarine podmiruje Salesiana. 

Proizvodi iz ponude mogu se naručiti i iz inozemstva. Tada je u cijenu transporta uključena i cijena carinskih i špediterskih troškova. Naručena roba u inozemstvo se po Vašemu izboru može poslati običnom poštom ili zrakoplovom.

Za narudžbe iz inozemstva poštarina se obračunava u kunama prema cjeniku poštanskih usluga HP-a.

Detaljni cjenik za pošiljku paketa u inozemstvo pogledajte na mrežnim stranicama HP-a: https://www.posta.hr/

Želite li dostavu avionskim prijevozom, molimo Vas da to označite prigodom upita. Troškovi avionske dostave obračunavaju se tako da se na osnovnu cijenu slanja pošiljke pribraja dodatak za avionski prijevoz, koji ovisi o težini paketa.

RASKID UGOVORA I POVRAT

Kupac ima pravo, ne navodeći za to razlog, raskinuti ugovor o kupoprodaji sklopljen sredstvima daljinske komunikacije u roku od 14 radnih dana računajući od dana kada je njemu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog Ugovora, mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka navedenog roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može elektronički ispuniti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora i poslati nam ga elektroničkim putem. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Salesiana će dostaviti Kupcu, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

LINK NA OBRAZAC

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučajevima propisanim člankom 79. Zakona o zaštiti potrošača

Ako Kupac jednostrano raskine sklopljeni kupoprodajni Ugovor, Salesiana d.o.o. izvršit će povrat novca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada zaprimi odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je Kupac odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju je Salesiana ponudila.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

Povrat novca Salesiana može izvršiti tek nakon što isporučena roba bude vraćena.

Kupac je dužan vratiti isporučeni Proizvod o svom trošku na adresu sjedišta izdavačke kuće Salesiana d.o.o. najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Prodavatelju uputio svoju odluku o jednostranom raskidu ugovora.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:

 • na e-mail adresu: [email protected]
 • na adresu: Salesiana d.o.o., Omiška 8, 10 000 Zagreb

Salesiana se obvezuje odgovoriti na prigovore u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju isporučenog proizvoda, Kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na [email protected] kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Salesiana vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Salesiana.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Za eventualne sporove vezane uz primjenu ovih Općih uvjeta nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

U slučaju bilo kakvoga spora oko proizvoda kupljenog u on-line knjižari Salesiana.hr, svoje pritužbe možete podnijeti platformi za on-line rješavanje sporova ODR na sljedećoj poveznici

Tijela za rješavanje sporova navedena na spomenutoj platformi nude postupke izvansudske nagodbe. Sva su ta tijela registrirana pri nacionalnim tijelima. Svako tijelo za rješavanje sporova ima svoja pravila i postupke. Oni su obično jednostavniji, brži i jeftiniji od sudskih postupaka.

ZAVRŠNA ODREDBA

Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam treba bilo kakvo pojašnjenje molimo da nas kontaktirate na telefon + 385 (01) 4814 661 ili putem e-maila: [email protected]

PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Salesiana d.o.o. prikuplja informacije koje korisnik pruži, i informacije koje se automatski obrađuju. Salesiana d.o.o. je voditelj obrade za osobne podatke koje obrađujemo (osim ako nije drugačije navedeno), sa sljedećim podacima:

 • Adresa: Omiška 8, 10000 Zagreb
 • OIB: 06217712974
 • Tel.:  385 (01) 4814 661     
 • Tel.:  + 385 (01) 4814 661    
 • Adresa elektroničke pošte: [email protected]

Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Izjava o privatnosti i zaštiti osobnih podataka na internetskim stranicama odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika u svrhu zaprimanja narudžbi, slanja proizvoda i korištenje usluga Salesiana d.o.o. te na primjenu kolačića (cookies) i analitike (Google Analytics) na internetskim stranicama www.salesiana.hr .

Ova obavijest o privatnosti obavještava Vas o načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Korištenjem našim internetskim stranicama korisnik je suglasan s načinom prikupljanja i obrade osobnih podataka navedenih u ovoj politici te pohranom i pristupom kolačića (cookies) na njegovom uređaju.

Izjava o privatnosti obavještava Vas o načinu na koji se obrađuju Vaši osobni podaci kada stupite u kontakt sa Salesianom ili koristite neku od naših usluga. Kako bi se održala funkcionalnost internetskih stranica, unaprijedio njihov rad, olakšao njihovo korištenje, poboljšao promocijske i oglašivačke aktivnosti, poboljšala ponuda proizvoda i usluga, na ovom se web-mjestu, ovisno o svrsi, mogu prikupljati i upotrebljavati osobni podaci korisnika kao što su ime i prezime, adresa, podaci za kontakt (adresa e-pošte, telefonski broj i sl.). Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Salesiana d.o.o. ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, podaci se mogu dijeliti s pouzdanim partnerima za određene svrhe, primjerice omogućavanje korisničke potpore, organizaciju dostave i sl. Korisnik ima u svakom trenutku pravo na pristup svim danim osobnim podacima, njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti.

PRAVA KORISNIKA

Kada Salesiana d.o.o. obrađuje podatke korisnika, isti u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na povlačenje privole
 • pravo na podnošenje prigovora
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju da su podaci nepotpuni ili netočni
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Za ostvarivanje bilo kojeg od navedenih prava, korisnik nas može kontaktirati na: [email protected]

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo informacije:

 • Koje nam pružite
 • Koje automatski obrađujemo
 • Koje dobivamo iz drugih izvora

INFORMACIJE KOJE NAM PRUŽITE

Većinu osobnih podataka koje obrađujemo dobivamo izravno od Vas zbog jednog od sljedećih razloga:

 • Pretplatili ste se na naš e-newsletter
 • Kupili ste naš proizvod
 • Naručili ste naš proizvod
 • Temeljem ugovora
 • Prijavili ste se za posao kod nas
 • Kontaktirali ste nas zbog poslovne suradnje
 • Poslali ste nam upit ili prigovor
 • Želite prisustvovati na našem događaju
 • Koristite naše usluge na web stranici www.salesiana.hr

Tražite proizvode ili usluge; Naručujete proizvode ili usluge Salesiana d.o.o.; preuzimate ili pregledavate sadržaj web stranice; pružate informacije i kontaktne podatke u Vašem profilu nakon registracije; koristite listu želja; naručujete proizvod na adresu druge osobe;

Kao rezultat tih postupaka, možete nam dostaviti informacije kao što su: Vaše ime, prezime, adresa, dostavna adresa i telefonski broj, informacije o plaćanju, informacije o Vašoj lokaciji, sadržaj e-mailova koje ste nam poslali.

INFORMACIJE KOJE AUTOMATSKI OBRAĐUJEMO

Automatski primamo i obrađujemo određene vrste podataka kada koristite našu web stranicu putem kolačića i drugih jedinstvenih identifikatora i dobivamo određene vrste podataka kada Vaš web-preglednik pristupa www.salesiana.hr. Primjeri podataka koje prikupljamo i analiziramo uključuju:

 • adresu Internet protokola (IP) koja se koristi za spajanje računala na Internet;
 • korisničko ime, email adresa, lozinka;
 • mjesto vašeg uređaja ili računala;
 • informacije o interakciji sadržaja, kao što su preuzimanje sadržaja, streamovi, uključujući trajanje i broj istovremenih streamanja i preuzimanja te pojedinosti mreže o kvaliteti streaminga i preuzimanja, uključujući i informacije o davatelju internetskih usluga;
 • podatke o uređaju kao što su upotreba uređaja, upotreba aplikacija, podaci o povezivanju i eventualne pogreške ili događaji kvarova;
 • povijest kupnje i upotrebe sadržaja, koje se ponekad prikupljaju sa sličnim informacijama drugih klijenata kako bismo stvorili značajke kao što su Najprodavanije knjige (Best Seller);
 • podatke Uniform Resource Locators (URL) prometa:
 • kada stižete na našu web stranicu putem linka,
 • kada kliknite na link na našoj web stranici (bez obzira da li ostajete na našoj web stranici ili idete dalje) uključujući datum i vrijeme;
 • broj kolačića;
 • proizvode i/ili sadržaje koji ste pregledali ili pretraživali, vrijeme odziva stranica, pogreške preuzimanja, trajanje posjete određenim stranicama, informacije o interakciji stranice (kao što su pomicanje, klikovi i miševi),
 • možemo također upotrijebiti identifikatore uređaja, kolačiće i druge tehnologije na uređajima, aplikacijama i našim web stranicama kako bismo prikupili pregledavanje, upotrebu ili druge tehničke informacije u svrhu prevencije prijevara.

INFORMACIJE IZ DRUGIH IZVORA

Podaci i informacije koje možemo primati iz drugih izvora:

 • ažurirane podatke o dostavnoj adresi od naših dostavljača, koje koristimo za ispravljanje, pohranjenih dostavnih podataka u svrhu lakše dostave kod sljedeće kupovine;
 • Vaše dostavne podatke nam daje kupac, kada Vam kupuje poklon;
 • naši zaposlenici daju Vaše podatke za kontakt kao hitni kontakt.

DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke ne dijelimo i ne prodajemo drugima. Vaše podatke nećemo dijeliti s trećima u svrhu izravnog marketinga.

Koristimo Izvršitelje podataka koji su treća strana te nam pružaju elemente usluga. Imamo ugovore s našim Izvršiteljima podataka. To znači da ne mogu ništa učiniti s osobnim podacima, osim ako ih nismo uputili. Oni neće dijeliti vaše osobne podatke s bilo kojom organizacijom osim nas. Obrađivat će ih sigurno i samo u periodu kada im dozvolimo.

Primjeri uključuju isporuku paketa, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih podataka s popisa klijenata, analiziranje podataka, pružanje marketinške pomoći, prijenos sadržaja i pružanje usluga korisnicima. Ovi davatelji usluga kao treća strana imaju pristup osobnim podacima potrebnim za obavljanje njihovih funkcija, ali ih ne mogu koristiti u druge svrhe. Nadalje, oni moraju obrađivati osobne podatke u skladu s ovom Obavijest o privatnosti i prema primjenjivim uredbama i zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Korisnik u bilo kojem trenutku ima pravo obrisati svoju registraciju na našim internetskim stranicama. Osobni podaci dobiveni tijekom registracije neće se dijeliti trećim stranama osim u slučaju narudžbe, kada se isti (ime, prezime, adresa, broj telefona) dijele s dostavnom službom.

Osobne podatka dobivene Vašom registracijom (ime, prezime, email) obrađujemo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti.

KUPCI

Osobni podaci dobiveni narudžbom (ime, prezime, adresa, adresa za dostavu, IBAN) obrađuju se u skladu s Izjavom o privatnosti i koriste se u svrhu uspješne realizacije narudžbe. Osobni podaci dobiveni tijekom narudžbe ne dijele se s trećim stranama, osim s dostavnom službom.

Osobni podaci dobiveni tijekom narudžbe i sadržaj narudžbe čuvaju se do brisanja registracije, a najduže 5 godina nakon zadnje prijave u korisnički račun.

Osobne podatke dobivene Vašom narudžbom (ime, prezime, adresa, adresa za dostavu, IBAN) obrađujemo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti i koristit ćemo u svrhu uspješne realizacije narudžbe.

Niste nam obavezni dati Vaše podatke, međutim u tom slučaju nećete moći finalizirati narudžbu.

TELEFONSKI POZIVI

Kada nas kontaktirate putem telefona, prikupljamo podatke o identifikaciji pozivnog broja (CLI). Ovo je telefonski broj s kojeg zovete (osim ako nije tajni broj). Možemo imati zapisnik telefonskog broja, datuma, vremena i trajanja poziva, ali ne snimamo zvučni zapis. Te podatke zadržavamo 90 dana.

Koristimo ove informacije kako bismo razumjeli potražnju za našim uslugama i kako bismo poboljšali način na koji radimo. Možemo također upotrijebiti Vaš broj telefona s kojeg zovete ako ste nas zamolili da to učinimo, u slučajevima prekida poziva ili problema s linijom. Možemo ga također koristiti kako bismo provjerili koliko smo poziva primili s Vašeg broja.

Ne snimamo pozive, ali možemo napraviti bilješke. Čuvamo statističke podatke o pozivima koje primamo najviše 5 godina, ali to ne sadrži nikakve osobne podatke.

E-POŠTA

Povjerit ćemo sve poruke e-pošte koje nam se šalju, uključujući datoteke privitaka, s antivirus programom. Morate osigurati da je bilo koja e-pošta koju šaljete unutar granica zakona.

NEWSLETTER

Prijavom na newsletter Salesiane korisnik dopušta Salesiani da ga kontaktira e-mailom. E-mail se obrađuje u skladu s izjavom o privatnosti i neće biti podijeljen s trećim osobama. Svrha za prikupljanje e-mail adresa korisnika je slanje obavijesti o novitetima, akcijama i popustima, novim objavama, te najavi događaja u organizaciji Salesiane. Korisnik ni na koji način nije obvezan niti primoran prijaviti se na newsletter, a nakon učinjene prijave, u bilo kojem trenutku se može odjaviti.

Otvaranjem newslettera, korisnik Salesiani šalje obavijest o tome da je pogledao isti. Klikom na link u newsletteru, Salesiani se šalje informacija o istome što nam dozvoljava da možemo poboljšati sadržaj naših newslettera. E-mail adrese korisnika na koje šalje newsletter, Salesiana čuva do trenutka odjave korisnika.

Vaš email obrađujemo u skladu s našom Obavijesti o privatnosti i nećemo ga dijeliti trećim osobama. Naša svrha za prikupljanje Vašeg emaila je da bismo Vam mogli poslati obavijesti o novitetima, akcijama i popustima, novim objavama na našem blogu te o najavi događaja. Pravna osnova na koju se oslanjamo za obradu Vaših osobnih podataka je Vaš pristanak prema članku 6 (1) (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

DRUŠTVENI MEDIJI

Interakcije na društvenim medijima vode zaposlenici unutar tvrtke Salesiana.

Ako korisnik pošalje privatnu ili izravnu poruku putem društvenih medija na profil Salesiane, poruka će biti pohranjena u arhivi stranice Salesiana dok korisnik ne zatraži brisanje ili dok korisnik sam ne izbriše prepisku. Podaci podijeljeni sa Salesianom na društvenim medijima neće se dijeliti s drugim organizacijama niti trećim stranama.

SUDJELOVANJE NA DOGAĐANJIMA

U svrhu prisustvovanja na nekom od događanja Salesiane, od korisnika će se zatražiti da ostavi svoje podatke (ime, prezime, broj telefon i e-mail adresu). Spomenute informacije se koriste u svrhu pružanja prihvatljive i optimalne usluge. Kontaktne informacije koriste se samo za komunikaciju u vezi s događajem na koji je korisnik prijavljen. Podaci se ni na koji način ne dijele i ne objavljuje se popis sudionika na događajima. Dobivene podatke brišemo najkasnije mjesec dana nakon događaja te popis sudionika ne objavljujemo javno.

Naša svrha za prikupljanje ovih podataka je kako bismo Vam olakšali događaj i pružili vam prihvatljivu uslugu. Pravna osnova na koju se oslanjamo za obradu Vaših osobnih podataka je Vaš pristanak prema članku 6 (1) (a) Opće uredbe o zaštiti podataka. Kada prikupimo sve podatke o prehrambenim zahtjevima ili zahtjevima za pristupom, trebamo vašu suglasnost (prema članku 9 (2) (a)) jer se takva vrsta informacija klasificira kao podaci posebne kategorije.

Oslanjamo se na Vašu suglasnost za obradu Vaših osobnih podataka koju nam dajete i imate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku. Ako to učinite, odmah ćemo ažurirati naše zapise kako bismo odražavali Vaše želje.

PRIGOVORI I UPITI

U slučajevima prigovora ili upita, osobni podaci koji se prikupljaju preko telefona, e-maila, društvenih medija, pošte i kontakt obrazaca koristit će se isključivo u svrhu obrade žalbe, upita i za provjeru razine pružene usluge. Salesiana obradom osobnih podataka primljenih tijekom upita ili prigovora namjerava osigurati kvalitetu svojih usluga i proizvoda na zadovoljstvo svojih klijenata.

U slučajevima prigovora ili upita, osobne podatke koje prikupljamo preko telefona, emaila, društvenih medija, pošte i kontakt obrasca koristit ćemo samo u svrhu obrade žalbe, upita i za provjeru razine pružene usluge.

Objedinjavamo i analiziramo statističke podatke koji prikazuju informacije poput broja pritužbi koje primamo, ali ne u obliku koji identificira nekoga.

Pravna osnova obrade je legitimni interes tvrtke Salesiana d.o.o. temeljem točke 1.f. članka 6 Opće uredbe o zaštiti podataka .Pružanje osobnih podataka u vezi s prigovorom ili upitom je nužno za rješavanje upita ili prigovora. Ispitanik nema obvezu pružanja osobnih podataka, ali to može spriječiti uspješno rješavanje upita ili prigovora.

Osobne podatke vezane uz prigovore ili upite čuvamo dvije godine od završetka obrade prigovora ili od datuma odgovora na upit. Osobne podatke u vezi s prigovorima i upitima pohranit ćemo u datotekama u skladu s našim pravilima pohranjivanja. Podaci će se pohraniti u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen prema načelu “pristup ima samo tko treba znati”. U slučaju sudskog spora ili druge mjere izvršenja protiv nekoga, možemo objaviti identitet okrivljenika u našem godišnjem izvješću ili drugdje, kada su detalji već javni. Osobne podatke nećemo prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

Kada nam se podnesu upiti ili prigovore, koristit ćemo samo osobne podatke koji su nam potrebni u svrhu rješavanja upita, prigovora i provjere razine pružene usluge.

Moguće je da moramo otkriti identitet pritužitelja onome na koga se prigovor odnosi. Ako pritužitelj ne želi da se otkrije njegov identitet, pokušat ćemo to poštovati. Međutim, nekada možda neće biti moguće obraditi anonimne prigovore.

Obrada osobnih podataka kandidata za zaposlenje

Vaše osobne podatke koje prikupljamo tijekom selekcijskog postupka koristit ćemo samo u svrhu donošenja odluke o zapošljavanju na radno mjesto za koju ste podnijeli zahtjev.

Pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka je točka 1.b. članka 6 Opće uredbe o zaštiti podataka, koja se odnosi na obradu potrebnu za izvršenje ugovora ili poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora.

U slučaju obrade posebnih kategorija osobnih podataka (kažnjavanje, zdravstvena, vjerska, etična itd.) koje su povezane s radnim odnosom i s Vašom osposobljenošću za rad, pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka je točka 2.b. članka 9 Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pružanje osobnih podataka tijekom selekcijskog postupka je nužno u svrhu donošenja odluke o zapošljavanju za ulogu za koju ste podnijeli zahtjev. Ne prikupljamo više podataka nego što je potrebno i nećemo ih držati duže nego što je potrebno. Nemate obvezu pružanja osobnih podataka, ali to može imati utjecaj na donošenje odluke o zapošljavanju.

Osobne podatke neuspješnih kandidata vezane uz selekcijski postupak čuvamo najviše 3 mjeseca nakon završetka selekcijskog postupka.

U slučaju kada kandidat daje privolu da njegove osobne podatke čuvamo i nakon selekcijskog postupka u našoj bazi potencijalnih kandidata, osobne podatke potencijalnih kandidata čuvamo najviše 4 godina od datuma prijave.

U slučaju prijave otvorenom molbom u našu bazu kandidata, osobne podatke potencijalnih kandidata čuvamo najviše 4 godina od datuma prijave.

U bilo kojem trenutku možete tražiti da brišemo sve Vaše podatke iz naše baze potencijalnih kandidata.

Vaše kontaktne podatke upotrijebit ćemo da Vam se obratimo u vezi s Vašom prijavom. Vaše osobne podatke nećemo dijeliti s trećom stranom u marketinške svrhe.

Pohranit ćemo osobne podatke u vezi sa selekcijskim postupcima u datotekama u skladu s našim pravilima pohranjivanja. Podaci će se pohraniti u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen prema načelu “pristup ima samo tko treba znati”.

Možemo Vas tražiti da ispunite upitnike, položite test i/ili da prisustvujete intervjuu, gdje ćemo prikupljati informacije koje nam date ili koje mi obrađujemo. Na primjer, možete dovršiti pisani test i/ili ćemo uzeti bilješke s intervjuom.

U slučaju uvjetne ponude za zapošljavanje tražit ćemo od Vas dodatne informacije kako bismo mogli provesti provjeru prije zapošljavanja. Prije nego što Vam možemo dati konačnu ponudu moramo potvrditi Vaš identitet, Vaše pravo na rad u Hrvatskoj te tražimo jamstvo o Vašem integritetu i pouzdanosti.

Stoga prikupljamo sljedeće osobne podatke:

 • dokaz o Vašem identitetu – tražit ćemo od Vas da osobno dođete u naš ured s izvornim identifikacijskim dokumentima, koje ćemo kopirati;
 • dokaz o Vašim kvalifikacijama – tražit ćemo od Vas da osobno dođete u naš ured s izvornim dokumentima o Vašim kvalifikacijama, koje ćemo kopirati;
 • tražit ćemo da nam donesete Potvrdu o nekažnjavanju;
 • kontaktirat ćemo osobe koje su Vam dale referencu, koristeći podatke koje navedete u svojoj prijavi.
 • tražit ćemo izjavu da li imate potencijalni sukob interesa. Ako popunite izjavu, informacije će se pohraniti u Vašoj osobnoj datoteci.
 • Ako Vam damo konačnu ponudu, također ćemo Vas pitati za sljedeće:
 • Vaš OIB i matični broj;
 • bankovne podatke – za obradu plaće;
 • kontaktne podatke za hitne slučajeve – tako da znamo kome se obratiti u slučaju da trebate hitnu pomoć na poslu. Nemate obvezu pružanja kontaktne podatke za hitne slučajeve;

Za radna mjesta ponekad se oglašavamo putem www.moj-posao.hr ili www.posao.hr. Oni će prikupljati informacije o prijavi i zatražiti od Vas da popunite upitnik.

U svakom slučaju s izvršiteljem obrade potpisujemo ugovor u skladu s člankom 28 Opće uredbe o zaštiti podataka i izvršitelj će morati poštivati sve zakonske obveze za zaštitu osobnih podataka.

POSLOVNI PARTNERI

Obrađujemo ime, prezime i kontakt podatke zaposlenika i predstavnika poslovnih partnera s kim smo u poslovnom kontaktu.

Pravni temelj obrade je članak 6. stavak 1. točka c) Opće uredbe o zaštiti podataka za bilo koju zakonsku obvezu ili članak 6. stavak 1. točka (f) za naš legitimni interes poslovanja.

Vaše osobne podatke nećemo dijeliti trećim osobama.

Vaše osobne podatke čuvamo najviše 5 godine nakon zadnjeg poslovnog kontakta.

KONTAKT

Vaše pravo na prigovor

Radimo prema visokim standardima kada je riječ o obradi Vaših osobnih podataka. Ako imate pitanja ili nedoumica, kontaktirajte nas i odgovorit ćemo na Vaše upite.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili pritužbi u vezi s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti ili našim postupcima obrade vaših podataka, možete nam poslati e-poštu ili nas kontaktirati na:

Salesiana d. o. o.
Omiška 8, 10 000 Zagreb

+ 385 (01) 4814 661
[email protected]