CRKVO, GDJE SI? Rasprava o pričešćivanju rastavljenih

Palača Milesi
Trg braće Radić 7 Split
20. ožujka 2022.
19:30

Na tribini će biti riječi o nauku pape Ivana Pavla II. o pričešćivanju bračnih parova u neredovitim okolnostima. Je li nauk pape Franje u skladu s tradicionalnim naukom Crkve? Smiju li se pričešćivati rastavljeni  i ponovno civilno vjenčani katolici?

U raspravi će svoju tezu predstaviti mladi intelektualac Hrvoje Vargić, koji se u svojoj knjizi „Amoris laetitia: Vjernost ili lom? Od Woytile do pape Franje“, uhvatio u koštac sa spornim dijelovima pobudnice. Suprotnu tezu i svoje protuargumente predstavit će dr.sc. Bruno Petrušić. Susret će moderirati i voditi fra Ante Vučković.

Očekuje vas još jedan zanimljiv događaj na temu: Crkvo, gdje si?

Nakon susreta po promotivnim cijenama moći ćete nabaviti dvije knjige koje govore o ovoj temi: Amoris laetitia: Vjernost ili lom? od Hrvoja Vargića i Neostvarena sloboda od fra Ante Vučkovića.

PREDAVAČI

Hrvoje Vargić
mag. oec. i phil.
Rođen je 1989. godine u Đakovu, gdje je završio osnovnu školu i opću gimnaziju. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti (FFRZ). Tijekom studija dobio je dvije Rektorove nagrade, jedna je od njih bila za znanstveni rad o filozofskoj metodi Karola Wojtyłe. Na Katoličkom sveučilištu Ivana Pavla II. u Lublinu upisao je doktorski studij. Priprema doktorsku disertaciju o političkoj filozofiji Dietricha von Hildebranda. Hrvoje je među osnivačima Svjetskoga saveza mladih Hrvatske gdje je bio nacionalnim koordinatorom. Sretno je oženjen suprugom Majom.
Bruno Petrušić
dr.sc.
Rođen 1986. u Jajcu u Bosni i Hercegovini, otac petero djece. Doktorirao je Katoličku teologiju 2021. godine na temu “Model spojne razdjele za odnos teologije i znanosti” Krajem 2021. godine postaje stipendist Fakulteta društvenih znanosti Papinskog sveučilišta sv. Tome Akvinskog (Angelicum) u Rimu. Područja zanimanja su mu uz akademsku teologiju, filozofija uma, filozofija znanosti, epistemiologija, (su)odnos prirodnih znanosti, filozofije i teologije, socijalni nauk Crkve i dr.
Ante Vučković
Rodio se 1958. godine u Sinju. Svećenikom je Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja od 1983. godine. Doktorirao je filozofiju na Antonianumu u Rimu, predaje na Katoličkomu bogoslovnomu i Filozofskomu fakultetu u Splitu. Vodi duhovne obnove u Hrvatskoj i inozemstvu. Salesiana je izdala i njegovu prvu zbirku pjesama naslova Kolajna od šutnje.