Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića

  • Autor: Vinko Kraljević
  • Naslov: Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića
  • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 24
  • Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2015.
  • Format: 17 x 24 cm
  • Opseg: 560 str.
  • Cijena: 200 kn
  • ISBN 978-953-205-120-9

Rukopisna i objelodanjena djela nadbiskupa Vicka Zmajevića (Perast 1670. – Zadar 1745.) nalaze se u arhivima i knjižnicama mnogih međusobno veoma udaljenih mjesta. Opsegom su to većinom kratki tekstovi koji sadrže pisma i izvješća. Tekstovi predstavljeni u ovoj knjizi djelomičan su izbor iz velikog mnoštva pronađenih rukopisa Vicka Zmajevića. Temelj za njihov odabir jest tematika njihova sadržaja. U njima je riječ o odijeljenoj braći u vjeri koju Zmajević u izvornom tekstu naziva shizmaticima, tj. raskolnicima. Osim toga se pokazalo uputnim uvrstiti i nekoliko tekstova s nekim drugim vrlo važnim i zanimljivim temama. To je učinjeno i stoga što se Zmaje­vić u svojim tekstovima rijetko ograničava samo na jednu temu.
Ova knjiga sadrži tekstove nadbiskupa Vicka Zmajevića pisane izvorno na talijanskom (234) i latinskom (2) jeziku te njihov djelomičan prikaz ili cjelovit prijevod na hrvatskom jeziku. Ipak, i takvi kraći hrvatski tekstovi dostatni su za cjelovit uvid u sadržaj izvornih tekstova.
Hrvatski i talijanski tekstovi u ovoj su knjizi objavljeni u zasebnim cjelinama. Sukladno tomu, tekstovi svakog jezika svrstani su po rednim brojevima od 1 do 236 prema njihovu vremenskom slijedu. Brojevi hrvatskih tekstova od 1 do 236 odgovaraju brojevima talijanskih tekstova i obratno. Talijanski su tekstovi vjerno, brižno i bez ikakve promjene preneseni onako kako su zapisani u izvornim rukopisima Vicka Zmajevića. Kratak životopis nadbiskupa Vicka Zmajevića, imenici i pojmovnici, kazala mjesta i prezimena te nekoliko karata i drugih slikovnih priloga pomoći će čitatelju da zadobije cjelovitiji uvid u život i rad Vicka Zmajevića kao i u bolje razumijevanje vremena i prilika u kojima je živio i radio.

.