Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića

 • Autor: Vinko Kraljević
 • Naslov: Izabrana djela nadbiskupa Vicka Zmajevića
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 24
 • Mjesto i godina izdanja: Zagreb, 2015.
 • Format: 17 x 24 cm
 • Opseg: 560 str.
 • Cijena: 200 kn
 • ISBN 978-953-205-120-9

Rukopisna i objelodanjena djela nadbiskupa Vicka Zmajevića (Perast 1670. – Zadar 1745.) nalaze se u arhivima i knjižnicama mnogih međusobno veoma udaljenih mjesta. Opsegom su to većinom kratki tekstovi koji sadrže pisma i izvješća. Tekstovi predstavljeni u ovoj knjizi djelomičan su izbor iz velikog mnoštva pronađenih rukopisa Vicka Zmajevića. Temelj za njihov odabir jest tematika njihova sadržaja. U njima je riječ o odijeljenoj braći u vjeri koju Zmajević u izvornom tekstu naziva shizmaticima, tj. raskolnicima. Osim toga se pokazalo uputnim uvrstiti i nekoliko tekstova s nekim drugim vrlo važnim i zanimljivim temama. To je učinjeno i stoga što se Zmaje­vić u svojim tekstovima rijetko ograničava samo na jednu temu.
Ova knjiga sadrži tekstove nadbiskupa Vicka Zmajevića pisane izvorno na talijanskom (234) i latinskom (2) jeziku te njihov djelomičan prikaz ili cjelovit prijevod na hrvatskom jeziku. Ipak, i takvi kraći hrvatski tekstovi dostatni su za cjelovit uvid u sadržaj izvornih tekstova.
Hrvatski i talijanski tekstovi u ovoj su knjizi objavljeni u zasebnim cjelinama. Sukladno tomu, tekstovi svakog jezika svrstani su po rednim brojevima od 1 do 236 prema njihovu vremenskom slijedu. Brojevi hrvatskih tekstova od 1 do 236 odgovaraju brojevima talijanskih tekstova i obratno. Talijanski su tekstovi vjerno, brižno i bez ikakve promjene preneseni onako kako su zapisani u izvornim rukopisima Vicka Zmajevića. Kratak životopis nadbiskupa Vicka Zmajevića, imenici i pojmovnici, kazala mjesta i prezimena te nekoliko karata i drugih slikovnih priloga pomoći će čitatelju da zadobije cjelovitiji uvid u život i rad Vicka Zmajevića kao i u bolje razumijevanje vremena i prilika u kojima je živio i radio.

.

orijentacije 001 kateheza

Kateheza životnih dobi

 • Autor: Joseph Colomb
 • Naslov: Kateheza životnih dobi
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 1
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 1996.
 • Četvrto izdanje
 • Format: 16,5 x 23,5 cm
 • Opseg: 254 str.
 • Cijena: 60 kn
.

orijentacije 002 ljudsko

Ljudsko iskustvo i kateheza

 • Autor: Joseph Gevaert
 • Naslov: Ljudsko iskustvo i kateheza
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 2
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 1980.
 • Format: 16,5 x 13,5 cm
 • Opseg: 130 str.
 • Cijena: 50 kn
.

orijentacije 003 katehetska

Katehetska zadaća obitelji u suvremenoj Crkvi

 • Autor: Gaetano Gatti
 • Naslov: Katehetska zadaća obitelji u suvremenoj Crkvi
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 3
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 1981.
 • Format: 16,5 x 23,5 cm
 • Opseg: 269 str.
 • Cijena: 60 kn
.

orijentacije 004 negdasnji

Negdašnji hrvatski katekizmi

 • Autor: Franjo Emanuel Hoško
 • Naslov: Negdašnji hrvatski katekizmi
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 4
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 1985.
 • Format: 15,5 x 23 cm
 • Opseg: 200 str.
 • Cijena: 60 kn
.

orijentacije 007 biblija

Biblija u katehezi

 • Autor: Marko Pranjić (ur.)
 • Naslov: Biblija u katehezi
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 7
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 1992.
 • Format: 16,5 x 23,5 cm
 • Opseg: 139 str.
 • Cijena: 60 kn
.

orijentacije 017 pastoral

Pastoral mladih

 • Autor: Juan E. Vecchi
 • Naslov: Pastoral mladih
 • Izazov za crkvenu zajednicu
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 17
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 1998.
 • Format: 15,5 x 23 cm
 • Opseg: 256 str.
 • Cijena: 100 kn
 • ISBN 953-6055-34-1
.

orijentacije 020 kateheza

Kateheza danas

 • Autor: Emilio Alberich
 • Naslov: Kateheza danas
 • Rasprava o fundamentalnoj katehetici
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 20
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 2002.
 • Format: 15,5 x 23 cm
 • Opseg: 360 str.
 • Cijena: 150 kn
 • ISBN 953-205-007-8
.

orijentacije 021 odrasli

Odrasli i kateheza

 • Autor: Emilio Alberich / Ambroise Binz
 • Naslov: Odrasli i kateheza.
 • Elementi katehetske metodologije za odraslu dob
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 21
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 2002.
 • Format: 15,5 x 23 cm
 • Opseg: 260 str.
 • Cijena: 100 kn
 • ISBN 953-205-008-6
.

orijentacije 022 grga

Grga Čevapović. Osporavatelj ranog liberalizma

 • Autor: Franjo Emanuel Hoško
 • Naslov: Grga Čevapović. Osporavatelj ranog liberalizma
 • Biblioteka: "Orijentacije", knjiga 22
 • Mjesto i godina izdanja:
 • Zagreb, 2011.
 • Format: 17 x 24 cm
 • Opseg: 364 str.
 • Cijena: 150 kn
 • ISBN 978-953-205-088-2
.