kat 2012 3 4

Kateheza

Časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih (1979—2012)

Na ovoj stranici možete vidjeti sadržaj svih brojeva, cjelovit tekst riječi urednika i sažetke članaka objavljenih u pojedinom broju. Želite li pogledati pojedini broj, kliknite na traženo godište i nakon toga odaberite odgovarajući broj.

Obavijest

Odlukom uprave Hrvatske salezijanske provincije (26. ožujka 2013.), časopis "Kateheza" više ne izlazi.